www.rorifocus.nl
VISSERIJ EN SCHEEPVAARTFOTO'S
Historie Vlissingse vloot

De visserij historie van Vlissingen gaat betrekkelijk ver terug. Waar nu de Koopmanshaven en de "De Ruyter" jachthaven gesitueerd zijn, was in vroeger jaren de thuishaven van de vlissingse hoogaars en botter vloot. Deze sierlijke zeilende vissersvaartuigjes gaven een schitterend beeld aan de oude Vlissingse binnenstad. Nadat de haven van Arnemuiden bij het aanleggen van de Sloedam voor de Arnemuider vissers niet rechtstreeks meer te bereiken was, voegden diverse Arnemuider vaartuigen zich bij de vissersvloot van Vlissingen. Anderen zochten hun nieuwe thuishaven in Veere.

In latere jaren werden werden de zeilscheepjes vervangen door houten kottertjes en in de jaren '60 vervangen door stalen kottertjes. Met het groter worden van de viskotters, werd het tijd om te verhuizen naar een ruimere haven en een nieuwe visafslag. Nieuwe locatie: de kade aan de Koningsweg te Vlissingen. De schepen van de Vlissingse en Arnemuider vloot bleven maar groter groeien, zodat aan de kade van de Koningsweg al snel geen plaats genoeg was om al deze vaartuigen af te meren. Zo kwam het regelmatig voor dat de kotters 3 of 4 rijen dik afgemeerd lagen...

In 1984 werd een nieuwe visafslag in gebruik genomen aan de eerste Binnenhaven. De grote kotters konden vanaf dan elk op een ligplaats langs de kade liggen, zonder bij elkaar langszij te moeten gaan liggen voor het weekend.

Rond de eeuwwisseling begon ook in Vlissingen de vissersvloot wat te krimpen. Enkele reders stopten hun bedrijf, of verkochten hun grote kotter en namen daarvoor in de plaats een eurokotter van maximaal 24 meter met 300 pk.

In 2005 werden de eerste 2 grotere kotters gesaneerd: de VLI-6 en VLI-28.

Maar in 2008 zou de tot nu toe grootste klap voor de visserij in Vlissingen volgen, wanneer in 1 keer 4 grote kotters in de sanering gaan: de ARM-14 en 17 en de VLI-26 en 27. Allen naar de sloper in Gent.

Anno 2014 bestaat de vloot met een Vlissings visserijnummer op de boeg nog uit 6 beroeps vaartuigen en wat kleinere "sportvissers". Aangevuld met 9 Arnemuider viskotters, is er nog elke week flink wat bedrijvigheid rond de Vlissingse 1e en 2e Binnenhaven.

Op deze pagina van de Vlissingse vissersvloot door de jaren heen.

Op deze pagina wil ik U meenemen naar de geschiedenis van de Vlissingse vissersvloot. Met dank aan de diverse fotografen en verzamelaars voor de toestemming om hun foto's te mogen gebruiken. Ik hoop dat U respect hebt voor hun eigendom, vragen naar een foto mag altijd.

De maker/eigenaar van een foto staat bij elke foto vermeld.

Elk VLI-scheepsnummer komt aan bod in een apart artikel.

Een voorbeeld van de uitleg bij de foto's:

VLI= Vlissingen,

7= het scheepsnummer,

(5)= de vijfde VLI-7 in de historie,

"Eben Haëzer"= de scheepsnaam. 

Bij de gegevens van de gebruikte fotoarchieven, staan de volgende afkortingen:

HVA: Historische Vereniging Arnemuiden

GAV: Gemeente Archief Vlissingen

ZBB: Zeeuwse Beeldbank

PdN: Collectie Dhr P. de Nooijer