www.rorifocus.nl
VISSERIJ EN SCHEEPVAARTFOTO'S
Historie Arnemuider vloot

Arnemuiden is één van de bekendste vissersplaatsen van Nederland. Het beschikt als sinds lange tijd over een eigen haven, maar die wordt door de Arnemuider vloot niet meer aangedaan, omdat ze voor de grote kotters niet meer bereikbaar is.

De "stad" Arnemuiden bestaat sinds 1462 in de huidige vorm en was in die tijd een belangrijke koopvaardijhaven aan de oostzijde van het eiland Walcheren.

In Arnemuiden was er veel welvaart door de scheepvaart, handel en zoutziederij.

Sinds de 17e eeuw verzandde de Arnemuider haven en werd onbereikbaar voor grote handelsschepen. Handel en scheepvaart kwamen stil te liggen, alleen de zouthandel bleef in beperkte mate actief. Nadat in 1801 de zoutketen afbrandde, was ook deze tak van handel voorbij.

Inwoners van Arnemuiden zochten een andere bron van inkomsten en zo werd de visserij voor Arnemuiden steeds belangrijker. Anno 1901 had Arnemuiden al een vissersvloot van 65 vaartuigen(!).

In 1871 werd in het Sloe (het water waaraan Arnemuiden lag) de Sloedam aangelegd, ten behoeve van de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal. Na de 2e wereldoorlog werden de wateren ten zuiden van deze dam ingepolderd en had de dam alleen een waterkerende functie aan de noordzijde. De haven van Arnemuiden was voor de vissers dan al niet meer bereikbaar vanaf open zee (wel via Middelburg). Arnemuider vissers meerden hun scheepjes af in Veere of Vlissingen. Maar toen ook Veere in 1961 van de open zee werd afgesloten door de Veersegat-dam, verhuisden de vissers van daar naar Colijnsplaat. De Arnemuider vissersvloot groeide net als andere Zeeuwse vloten gestaag en de houten scheepjes werden rond de jaren '60 vervangen door stalen kottertjes, die op hun beurt weer grote kotters werden.

De viskotters van Arnemuiden hebben tegenwoordig Vlissingen als thuishaven, waaronder ook diverse vlagkotters (Nederlandse eigenaren met vaartuig onder buitenlandse vlag).

De huidige vissersvloot van Arnemuiden bestaat uit 6 grote kotters, 3 eurokotters en een enkele vlagkotter.

Op deze pagina wil ik U meenemen naar de geschiedenis van de Arnemuider vissersvloot. Met dank aan de diverse fotografen en verzamelaars voor de toestemming om hun foto's te mogen gebruiken. Ik hoop dat U respect hebt voor hun eigendom, vragen naar een foto mag altijd.

De maker/eigenaar van een foto staat bij elke foto vermeld.

Elk ARM-scheepsnummer komt aan bod in een apart artikel.

Een voorbeeld van de uitleg bij de foto's:

ARM = Arnemuiden,

4= het scheepsnummer,

(10)= de tiende ARM-4 in de historie,

"Jozina"= de scheepsnaam.  

De enkele gegevens komen uit het boek "De visserij van Arnemuiden" en van Shipdata.nl

Bij de gegevens van de gebruikte fotoarchieven, staan de volgende afkortingen:

HVA: Historische Vereniging Arnemuiden

GAV: Gemeente Archief Vlissingen

ZBB: Zeeuwse Beeldbank

PdN: Collectie Dhr P. de Nooijer